Oferta zarówno dla klientów indywidualnych

jak i firm oraz biur projektowych :

 

1. Mapy do celów projektowych;

2. Tyczenie budynków, budowli, dróg;

3. Tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu;

4. Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, przyłączy i obiektów liniowych;

5. Pomiary objętości mas ziemi;

6. Pomiar powierzchni użytkowych mieszkań w budynkach wielorodzinnych;

7. Obsługa budownictwa;

8. Podziały nieruchomości;

9. Wznowienia granic i stabilizacja punktów granicznych.